САОПШТЕЊЕ ПОСЕТЕ

САОПШТЕЊЕ ПОСЕТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА СМЕДЕРЕВО

Дел.бр.: 1391/2020

Датум: 11.06.2020. године

 

САОПШТЕЊЕ – посете

 На основу инструкције у вези организовања посета корисницима на смештају, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС бр. 500-00-00023/2/2020-09 од 09.06.2020. године, установа Дом за смештај старих лица Смедерево издаје следеће саопштење:

  • Почев од дана 15.06.2020. године дозвољене су посете корисницима услуге смештаја под следећим условима:
  1. Посета се најављује најмање два дана пре планиране, социјалним радницима установе, на број 026/4621-248 (радно време 07,00-15,00 часова), а које ће, узимајући у обзир све препоруке добивене инструкцијом направити распоред посета.
  2. Посете се уговарају за временски период од 10,00 до 17,00 часова, обављају се на отвореном простору у дворишту установе у близини главног улаза, под условом да временске прилике то дозвољавају. Временски размак између две посете је 15 минута.
  3. У случају да временске прилике не буду одговарајуће, посета се отказује и заказује нова посета.
  4. У посету једном кориснику, истовремено могу доћи највише два лица.
  5. Посета се ограничава на 15 минута.
  6. Кретање посетилаца и понашање је строго контролисано, почев од места одређеног за посете, примене свих прописаних мера заштите за све присутне као и мере физичке дистанце од најмање 2 метра, до обавезног присуства једног запосленог.
  7. Дозвољено је донети следеће: средства за хигијену, кафа, чај, цигарете, флаширана безалкохолна пића, херметички пакованс и вакумиранс хранс и производи. Производе упаковати у пластичну кесу, назначити податке даваоца и примаоца и предати на то означено место. По истеку 24 часа од извршене дезинфекције, ови производи се предају кориснику.
  8. Моле се посетиоци да имају разумевања и стрпљења током предузимања прописаних мера дезинфекције пре, током и након посете.
  • Обвезници уплате цене коштања домског смештаја се и даље упућују на извршавање своје обавезе путем уплате на текући рачун установе уместо уплате на благајни установе. (Број 840-31218845-03, модел 97 позив на број 9200190040174512900).

 

вд директор

Ивана Матејић