Архиве категорија: Некатегоризовано

POSETE OD 08.02.2021. GODINE

ПОСЕТЕ ОД 08.02.2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА СМЕДЕРЕВО

Дел.бр.:  273/2021

Датум: 05.02.2021. године

 

САОПШТЕЊЕ – ПОСЕТЕ

 

На основу ПРЕПОРУКЕ о начину поступања установа социјалне заштите за смештај корисника и организација сз за пружање услуге домског смештаја приликом ПОСЕТА у вези организовања посета корисницима на смештају, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС бр. 06-00-8/2021-09 од 03.02.2021. године, установа Дом за смештај старих лица Смедерево издаје следеће саопштење:

 • Почев од дана02.2021. године ДОЗВОЉЕНЕ СУ ПОСЕТЕ РЕВАКЦИНИСАНИМ корисницима услуге смештаја под условом да је од ревакцинације протекло најмање седам дана.

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕТЕ:

 1. ОБАВЕЗНА НАЈАВА ПОСЕТЕ: Посета се најављује особљу установе на број 026/4621-248 (радно време 07,00-15,00 часова), а које ће, узимајући у обзир све препоруке добивене инструкцијом направити распоред посета.
 2. ВРЕМЕНСКИ ИНТЕРВАЛИ ЗА ПОСЕТЕ: сваким даном у следећим интервалима 10-10,45;  од 13,00-13,45; и од 16,00 до 16,45;
 3. МЕСТО ПОСЕТЕ: сала за дружења корисника (Интернет кафе).
 4. У посету једном кориснику, истовремено могу доћи највише два лица.
 5. ТРАЈАЊЕ ПОСЕТЕ: Посета се ограничава на 45 минута.
 6. Удаљеност посетилаца и корисника у току трајања посете је 2 метра, уз обавезно присуство једног запосленог, без физичког контакта.
 7. ОБАВЕЗА ПОСЕТИОЦА: посетиоци су дужни да носе заштитну маску, пре посете обаве дезинфекција руку и прођу кроз дезинфекциони тунел;
 8. Дозвољено је донети следеће: средства за хигијену, кафа, чај, цигарете, флаширана безалкохолна пића, херметички пакована и вакумирана храна и производи упаковано у пластичну кесу, како би се омогућила дезинфекција пре предаје кориснику услуге
 9. Физички контакт посетилаца са корисником је дозвољен уколико се ради о посети особи која је на самрти и тада само уз посебне додатне мере заштите (скафандер, рукавице за једнократну употребу, визир)
 10. Моле се посетиоци да имају разумевања и стрпљења током предузимања прописаних мера дезинфекције пре, током и након посете.
 11. Посете на отвореном простору ће бити могуће тек када се стекну повољне временске прилике а о чему ће постиоци бити благовремено обавештени.

 • Обвезници уплате цене коштања домског смештаја се и даље упућују на извршавање своје обавезе путем уплате на текући рачун установе уместо уплате на благајни установе. (Број 840-31218845-03, модел 97 позив на број 9200190040174512900).

вд директор

Ивана Матејић

САОПШТЕЊЕ ПОСЕТЕ

САОПШТЕЊЕ ПОСЕТЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА СМЕДЕРЕВО

Дел.бр.: 1391/2020

Датум: 11.06.2020. године

 

САОПШТЕЊЕ – посете

 На основу инструкције у вези организовања посета корисницима на смештају, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС бр. 500-00-00023/2/2020-09 од 09.06.2020. године, установа Дом за смештај старих лица Смедерево издаје следеће саопштење:

 • Почев од дана 15.06.2020. године дозвољене су посете корисницима услуге смештаја под следећим условима:
 1. Посета се најављује најмање два дана пре планиране, социјалним радницима установе, на број 026/4621-248 (радно време 07,00-15,00 часова), а које ће, узимајући у обзир све препоруке добивене инструкцијом направити распоред посета.
 2. Посете се уговарају за временски период од 10,00 до 17,00 часова, обављају се на отвореном простору у дворишту установе у близини главног улаза, под условом да временске прилике то дозвољавају. Временски размак између две посете је 15 минута.
 3. У случају да временске прилике не буду одговарајуће, посета се отказује и заказује нова посета.
 4. У посету једном кориснику, истовремено могу доћи највише два лица.
 5. Посета се ограничава на 15 минута.
 6. Кретање посетилаца и понашање је строго контролисано, почев од места одређеног за посете, примене свих прописаних мера заштите за све присутне као и мере физичке дистанце од најмање 2 метра, до обавезног присуства једног запосленог.
 7. Дозвољено је донети следеће: средства за хигијену, кафа, чај, цигарете, флаширана безалкохолна пића, херметички пакованс и вакумиранс хранс и производи. Производе упаковати у пластичну кесу, назначити податке даваоца и примаоца и предати на то означено место. По истеку 24 часа од извршене дезинфекције, ови производи се предају кориснику.
 8. Моле се посетиоци да имају разумевања и стрпљења током предузимања прописаних мера дезинфекције пре, током и након посете.
 • Обвезници уплате цене коштања домског смештаја се и даље упућују на извршавање своје обавезе путем уплате на текући рачун установе уместо уплате на благајни установе. (Број 840-31218845-03, модел 97 позив на број 9200190040174512900).

 

вд директор

Ивана Матејић

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВЕДЕНИМ ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА

На основу инструкције министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 500-01-2/2020-09 од 12.03.2020. године ради спречавања ширења болести COVID-19, до успостављања повољне епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије, у сврху заштите корисника услуга на домском смештају у нашој установи, обавештавамо вас о следећем:

 1. Забрањују се  посете до успостављања повољне епидемиолошке ситуације;
 2. За све информације о корисницима на смештају обезбеђен је контакт телефон дежурног запосленог  из установе број 064/8500 667;
 3. Молимо вас да овај број телефона користите искључиво у сврху добијања информација о кориснику уз ограничење трајања разговора како би сва заинтересована лица добила благовремено тражене информације;
 4. Обвезници уплате цене коштања домског смештаја се упућују на извршавање своје обавезе путем уплате на текући рачун установе уместо уплате на благајни установе. (Број 840-31218845-03, модел 97 позив на број 9200190040174512900). Пример уплатнице је саставни део овог обавештења.
 5. По успостављању повољне епидемиолошке ситуације, благовремено ћемо вас обавестити о укидању донетих мера.

Унапред вам се захваљујемо на разумевању.