Јавне набавке

ЈН 1.1.1/19 прехрамбени производи

PozivZaPodnosenjePonudе

конкурсна прехрамбени производи

питање појашњење бр 1

питање бр 2

измена 1

odluka dodela ugovora

obaveštenje zakqučen ugovor 2) ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(2) ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(3) ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(4) ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(5) ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(6) ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(7) ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(8) ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(9)

ЈН 1.1.2/19 ЛОЖ УЉЕ

конкурсна документација

PozivZaPodnosenjePonude(9)

odluka dodela ugovora sken

ЈН 1.1.4/19 електрична енергија

PozivZaPodnosenjePonude

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ПИТАЊЕ ПОЈАШЊЕЊЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava(1)

odluka dodela ug

ЈН 1.3.4/19 МОЛЕРСКИ РАДОВИ

PozivZaPodnosenjePonude

кречење конкурсна

питања појашњења

odluka krečenje

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(14)

ЈН 1.3.1/19    ЗАМЕНА ПОДНИХ ОБЛОГА У ОБЈЕКТУ «ВИЛА“

PozivZaPodnosenjePonude(9)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

записник скен

одлука додела уговора

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(podne obloge)

ЈН 1.1.3/19 средства и прибор за одржавање личне и опште хигијене

PozivZaPodnosenjePonude(9)

konkursna

питања и одговори

измене и допуне

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava(1)

одлука додела уговора

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(p1)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(p2)

ЈН 1.1.7 ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ

PozivZaPodnosenjePonude(9)

конкурсна опрема

измене и допуне конкурсне документације

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava(1)

записник скен

одлука скен

ЈН 1.1.5/19 ампулирани лекови и санитетски материјал

PozivZaPodnosenjePonude(9)

konkursna lekovi 19

odluka dodela ugovora

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(14)

ЈН 1.1.6/19 -ДОГРАДЊА СОС СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

PozivZaPodnosenjePonude(9)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
одлука о додели уговора

уговор

Партија 9. остали прехрамбени производи ЈН 1.1.1/18

PozivZaPodnosenjePonude

П 9 конкурсна

одлука додела уговора

ЈН 1.1.1/18 ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

конкурсна храна

pitanja pojašnjenja

измене и допуне 1

питања појашњења 2

питање појашњење 3

питање појашњење 4

записник скен

Одлука додела уговора

одлука о измени одлуке о додели уговора

одлука обустава поступка за п9

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(8)

Obavestenje о zakljucenom ugovoru 5

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 3

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 6

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(11)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(p4)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(p 7)

ЈН 1.1.2/18 лож уље

PozivZaPodnosenjePonude(7)

конкурсна лож уље

записник скен

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(11)

ЈН 1.1.4/18 електрична енергија

PozivZaPodnosenjePonude(7)

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

одлука о додели уговора

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(11)

ЈН 1.1.3/18-Средстава и прибор за одржавање личне и опште хигијене

PozivZaPodnosenjePonude

конкурсна документација

одлука додела уговора

уговор П1 скен

Уговор П 2 скен

ЈН 1.1.5/18 ампулирани лекови и санитетски материјал

конкурсна лекови

PozivZaPodnosenjePonude

изменa 1

измена 2

питања и појашњења

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava(1)

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava(1)

одлука додела уговора скен

уговор скен

ЈН 1.3.3/18       ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МОКРИХ ЧВОРОВА

позив за подношење понуда
конкурсна документација (са изменом бр. 1)

измене и допуне 2

одлука додела уг скен

уговор скен

ЈН 1.1.6/18 -набавка и уградња монтажне степенишне платформе

PozivZaPodnosenjePonude

КОНКУРСНА ПЛАТФОРМА

СКЕН ЗАПИСНИК

одлука о додели уговора

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(11)

 

ЈН 1.1.2/17 ЛОЖ УЉЕ ЕЛ

PozivZaPodnosenjePonude

конкурсна лож уље 17

odluka dodela ugovora sken

 

ЈН 1.3.2/17 ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА НА ОБЈЕКТУ „НДС“

konkursna dokumentacija – Dom za stare

PozivZaPodnosenjePonude

odluka dodela ugovora sken

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(5)

ЈН 1.1.4/17 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

PozivZaPodnosenjePonude

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

zapisnik el.energija sken

odluka o dodeli ugovora

odluka o dodeli ugovora

ЈН 1.1.1/17  ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

прехрамбени производи позив и конкурсна

питања и појашњења

измењена конкурсна док

питање појашњење 2 скен

zapisnik sken

скен одлука додела уговора

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1.sveže meso i mes.prerađevine)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(2. sušene mesne prerađevine)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(3. piletina)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(4. riba)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(5)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru п6

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru П 7

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(8)

Обавештење о закљученом уговору П 9

ЈН МВ бр.1.1.3/2017        Средстава и прибор за одржавање личне и опште хигијене

PozivZaPodnosenjePonude(6)

конкурсна документација

одлука о додели уговора

уговор П1 скен

уговор П2 скен

ЈН 1.1.5/17 ампулирани лекови и санитетски материјал

позив

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

питања и одговори

odluka o dodeli ugovora

ugovor 17

ЈН 1.1.7/16 Замена зидних и плафонских подлога

odluka dodela ugovora

ПИТАЊА И ПОЈАШЊЕЊА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

zidne-i-plafonske-obloge-konkursna

poziv

ЈН  1.1.8/16 НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ

ugovor-sken

odluka-dodela-ugovora-sken

-izmena-i-dopuna-konkursne-dokumentacije-broj-1

konkursna

 poziv za podnosenje ponude

ЈН 1.1.3/16 ЛОЖ УЉЕ

1. Poziv-loz-ulje

2. konkursna dokumentacija

zapisnik-skenLOŽ ULJE EL

odluka-dodela-ugovora

ugovor-sken

3.pitanja-i-pojasnjenja-1

ЈН 1.1.6/16 НАБАВКА И УГРАДЊА СОС СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1.poziv

2.konkursna-dokumentacija

3.odluka dodela ugovora-sken

4.ugovor

ЈН 1.1.2/16-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. позив

2.КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA струја

3.odluka dodela ugovor sken

4.obavestenje o zakljucenom ugovoru

ЈН 1.1.4/16Средстава и прибор за одржавање личне и опште хигијене

1.позив средства и прибор за одржавање личне и опште хигијене
2.konkursna

3.измене и допуне 1

4.измене и допуне бр 2

5.питања и појашњења

6.Obavestenje O Produzenju Roka ZaPodnosenjePonuda- средства и прибор за одржавање личне и опште хигијене
7..записник хемија скен

8.одлука о додели уговора скен

9.ugovor-partija1-sken

 

ЈН 1.1.5/16 ампулирани лекови и санитетски материјал

1. позив за ЈН 1.1.5/16 ампулирани лекови и санитетски материјал

2. КОНКУРСНА  ЈН 1.1.5/16 26.07.2016.године

3. записник лекови скен

4. уговор лекови скен

ЈН 1.1.1/16 ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

позив и конкурсна документација 1.1.116

питања појашњењапрехрамбени производи

записник скен

одлука о додели уг. партија 1

одлука додела уговора партија 9

одлука додела уговора партија 8

одлука додела уговора партија 7

одлука додела уговора партија 5

одлука додела уговора партија 4

одлука додела уговора партија 2

одлука додела уговора партија3

одлука о додели уговора партија 6

обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

закључак скен

уговор партија 9. остало

УГОВОР партија 5. хлеб

УГОВОР партија 4.риба

ug-p7-mleko-sken

ug-3-sken

ug-6-sken