Контакт

Дом за смештај старих лица
Смедерево, Старца Вујадина бр. 68

Телефони:
026 4621-645 – директор,правник,секретар
026 4621-248 – социјални рад,рачуноводство
026 4621-669 – амбуланта

ПОЧЕВ ОД 13.03.2020. године

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ О КОРИСНИЦИМА НА СМЕШТАЈУ  ЈЕ  064/8500 667

ПИБ: 100359820

Матични број: 07160887
Регистарски број: 6183600147
Шифра делатности: 8730

Текући рачуни:
840-31218845-03

Електронска пошта: domsd@sezampro.rs, stdom.sd@gmail.com
Интернет презентација: www.domsd.org.rs

Подаци за контакт

[wpgmza id=“1″]