О нама

Дом за смештај старих лица Смедерево званично је започео са радом у јануару 1947. године на локацији на којој се и данас налази.

Налазимо се 2 км. од центра града, у мирном и климатски заштићеном делу Смедерева. Површина локације је 97,08 ари. Седиште установе је у Смедереву, Старца Вујадина бр. 68. На овом простору налазе се три одвојена, али функционално повезана објекта за смештај, као и пословна зграда. Остало је слободна денивелисана зелена површина, делом пошумљена, са пратећим садржајима парка идеалним за одмор корисника.

Капацитет установе је у складу са Одлуком о мрежи установа социјалне заштите за смештај корисника 186 постеља. Корисници услуга су према здравственом стању категорисани у три категорије и то:

– независни,
– полузависни и
– зависни.

Зависни корисници су смештени у стационару објекта „Нови Дом“ у коме се налази и амбуланта, као и простор за радно-окупациону и физикалну терапију.

За потребе високог стандарда, установа располаже са 6 двокреветних гарсоњера у објекту изграђеном 2002. године.

О корисницима услуга се брине 54 запослених (од тога 14 радника медицинске струке). Услуге стручног социјалног рада пружају два социјална радника, радни терапеут и правник.

Услуге које установа пружа су: становање, исхрана, одевање, нега, помоћ и старање, здравствена заштита у складу са посебним прописима, радно-окупационе, културно-забавне и рекреативно-рехабилитационе активности и услуге социјалног рада.