О нама

Дом за смештај старих лица Смедерево званично је започео са радом у јануару 1947. године на локацији на којој се и данас налази.

Налазимо се 2 км. од центра града, у мирном и климатски заштићеном делу Смедерева. Површина локације је 97,08 ари. Седиште установе је у Смедереву, Старца Вујадина бр. 68. На овом простору налазе се три одвојена, али функционално повезана објекта за смештај, као и пословна зграда. Остало је слободна денивелисана зелена површина, делом пошумљена, са пратећим садржајима парка идеалним за одмор корисника.

Установа располаже са:

  • 7 двокреветних гарсоњера
  • 9 вишекреветних гарсоњера
  • 7 двокреветних соба
  • 18 трокреветних соба
  • 20 четворокреветних соба

Установа поседује Лиценцу за рад бр. 341 од 19.01.2018. године. Капацитет установе је 190 постеља. Корисници услуга су према здравственом стању категорисани у три категорије и то:

– независни,
– полузависни и
– зависни.

Зависни корисници су смештени у стационару објекта „Нови Дом“ у коме се налази и амбуланта.

О корисницима услуга се брине 48 запослених на неодређено време (од тога 14 радника медицинске струке). Услуге стручног  рада пружају два социјална радника, лекар и правник.

Услуга смештаја обухвата  становање и задовољење основних животних потреба као и здравствена заштиту. Услуге смештаја остварују се кроз програмске активности којима се обезбеђује задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења, развој и очување потенцијала корисника и правна подршка .