Радно време

Радно време директора, секретара, запослених у рачуноводству и на пословима набавке, почиње радним даном у 7 часова, а завршава се у 15 часова;

Радно време возача и мајстора на одржавању почиње у 7 часова, а завршава се у 14,15 часова, а обавља се радним даном и суботом;

Радно време социјалног радника почиње у 7 часова, а завршава се у 13,30 часова, а обавља се радним даном и суботом;

Радно време лекара и главне сестре почиње у 7 часова, а завршава се у 13,30 часова, а обавља се радним даном и суботом;

Радно време мед. техничара обавља се на следећи начин:
рад у турнусу и то од 07-19 часова, одмор 24 часа и од 19-07 часова, одмор 48 часова, сменски рад и то I смена од 07-13,30 часова, II смена од 13,30-20 часова;

Радно време на пословима у кухињи обавља се сменски на следећи начин:
I смена од 07-14 часова, с тим да је радно време главног кувара од 06-13 часовa;
II смена од 14-21 час;

Радно време неговатељица и помоћних радница обавља се сменски и то на следећи начин:
I смена од 07-13,30 часова;
II смена од 13,30-20 часова;
III смена од 22-05 часова;

Радно време у вешерају обавља се у две смене и то:
I смена од 07-13,30 часова;
II смена од 13,30-20 часова;