Услуге

Дом за смештај старих лица је установа социјалне заштите, чија је основна делатност збрињавање лица старијих од 60 година. Корисницима се пружају услуге становања, исхране, неге, здравствене заштите, услуге социјалног рада, радно-окупационе терапије и културно забавних активности. Наш циљ је активно ангажовање старих особа у задовољавању битних социјалних, културних и забавних потреба важних за самореализацију личности у трећем добу.