Исхрана

Наш Дом поседује савремено опремљену кухињу, у којој се дневно припремају и сервирају оброци и ужине за 186 корисника, који су на смештају. Припрему хране, поштујући постојеће нормативе за лица старија од 60 година, обављају за то квалификовани радници. Надлежна Комисија израђује јеловник на сваке две недеље, поштујући жеље корисника.