Исхрана

Дом поседује савремено опремљену кухињу, у којој се дневно припремају и сервирају оброци и ужине за 190 корисника, који су на смештају . Припрему хране, поштујући постојеће нормативе за лица старија од 60 година, обављају за то квалификовани радници. Надлежна Комисија израђује јеловник на сваке две недеље, поштујући жеље корисника.

Установа поседује ХАЦЦП стандард.