Становање

Три функционално повезана, а физички одвојена објекта, Нови дом са стационаром, Вила и Објекат Е, смештена су у прелепом парку површине 97,08 ари. Собе за смештај корисника опремљене су квалитетним намештајем, који је прилагођен потребама и физичким могућностима старих лица. У нашој установи има укупно 58 соба, од којих су 3 двокреветне, 26 са по 3, 16 по 4 и 6 соба је са по 5 кревета. Дом располаже и са 6 двокреветних гарсоњера у високом стандарду за смештај корисника. У сваком од три објекта постоји дневни боравак, опремљен видео и аудио опремом, како би корисници што квалитетније и садржајније, уз све остале активности, проводили своје слободно време. Капацитет дома је 186 постеља. Процентуално изражено, на смештају је тренутно 40% зависних корисника, исто толико полузависних и 20% независних корисника, који су у стању да своје елементарне потребе у потпуности сами задовољавају.