Република Србија
Дом за смештај старих лица Смедерево
Дел.број:
Датум: 12.01.2024. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо вас да су почев од дана 12.01.2024. године дозвољене посете у Дому за смештај старих лица Смедерево.
Посете се унапред договарају и заказују телефонским путем (026/4621-248)
Посете су дозвољене у периоду од 10,30-17,30 часова.

директор Дома
Ивана Матејић