Цена

Цена трошкова смештаја утврђена је Решењем о измени решења о ценама услуга установа социјалне заштите број 401-01-00583/2023-09 од 16.01.2024. године Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, почев од 01.02.2024. године и то:

  • IV степен подршке 32.317,00
  • III степен подршке 33.669,00
  • II степен подршке 37.136,00
  • I степен подршке 43.251,00
  • двокреветна гарсоњера IV степен подршке 43.628,00
  • двокреветна гарсоњера IV степен подршке 43.628,00
  • Џепарац/средства за личне потребе за месец фебруар 2024. године износи:
пензионери, 5,5% у односу на просечну зараду у РС 7.172,00
непензионери, 3,5% у односу на просечну зараду у РС 4.564,00