Цена

Цена трошкова смештаја утврђена је Правилником о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама социјалне заштите за смештај корисника и Решењем о усклађивању цена услуга установа социјалне заштите коју доставља Министарство рада и социјалне политике.

Цена трошкова услуга капацитета високог стандарда (6 двокреветних гарсоњера), одређује се у односу на основну цену (одређена на горе наведени начин) од стране Управног одбора установе, уз сагласност ресорног министарства.

Независни корисници: 24.859,00 динара
Полузависни корисници: 25.899,00 динара
Зависни корисници: 33.270,00 динара
Двокреветна гарсоњера  37.288,50 динара
Џепарац
Пензионери: 4.524,00 динара
Остали: 2.879,00 динара