Пријем корисника

Пријем корисника се врши на основу захтева надлежног упутног органа (Центар за социјални рад), у складу са законом и другим прописима.

Установа је дужна да прими корисника на смештај ако располаже слободним местом за одређену категорију смештаја и ако корисник испуњава законом и другим општим актима утврђене услове услове за пријем.

Пријем се врше радним даном у периоду од 10-13 часова.